Imagen1.png

Aquest estiu reserveu la vostre entrada al Parc d’atraccions de DIVERTILANDIA on viurem un estiu ple d’emocions al Casal d’estiu de EL KAU.

Descobrirem cada setmana les atraccions de DIVERTILANDIA on hi trobarem vivències, valors i emocions. Ens plantejaran reptes, ens faran riure ¡ ens duran a un món de fantasia.  Nòries, circ, muntanya russa, espectacles seran algunes de les atraccions que tindrem al Kau.

 

Tot això ho durem a terme amb activitats setmanals de CUINA, DIVERCIÈNCIA, ZUMBA, MÀGIA, ESCAPE ROOM, JOCS D’AIGUA, SORTIDES, JOCS D’AIGUA, ESPORTS, JOCS A L’AIRE LLIURE, GINKANES, MANUALITATS, CINEMA, KARAOKE, JOCS DE ROL....

Imagen3.jpg

Degut a la situació per la Covid-19, el Departament de Salut de la Generalitat Catalunya ha fixat uns criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu. (Generalitat de Catalunya 13 de Maig 2020)

Us fem un resum de les principals mesures que adoptarem, no obstant ens adaptarem en cada moment a totes les actualitzacions que vagin sorgint.

Requisits generals per a participar en les activitats 

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós(1).

  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  • Calendari vacunal actualitzat(2) (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció. Preguem que ens feu arribar un correu abans de l’inici del casal amb el calendari vacunal de l’infant per adjuntar a la vostre inscripció.

  • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

(1) Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

(2) En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat

 

Entrades i sortides

Les entrades i sortides del casal d’estiu es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 15  minuts per evitar aglomeracions.

Ús de mascaretes

Serà obligatòria per a infants majors de 6 anys.

 

Rentat de mans sistemàtic

Caldrà un rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.

En punts estratègics com menjador, entrada aules o entrada hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.

 

Llistats de comprovació de símptomes

Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.

A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). Així com també la comprovació diària de símptomes en els monitors/es. El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.

 

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, safates de menjar, fonts d’aigua, ... etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament.

El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

Per evitar de compartir el material bàsic com colors, llapis… preguem portar un estoig.

 Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària

El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa,...), però es poden fer servir gerres d’aigua que seran servides pels monitors i monitores.

Quan es facin excursions, també caldrà evitar que infants i adolescents comparteixin el menjar i utensilis (coberts, cantimplores, ...) que seran d’ús individual o d’un sol ús fets amb materials sostenibles pel medi ambient.

 

 

 

 

 

 

QUÈ CAL SABER MÉS?

 

MENÚ

El menú va a càrrec de la empresa de càtering La Vostra Cuina, un menjar de qualitat, variat i cuinat com a casa, revisat per Marina Perugini, llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments, màster en dietètica i nutrició humana. 

També hi ha la possibilitat de fer menús vegetarians, especial per al·lèrgies o intol·leràncies o dieta tova.

Us hi esperem!!

Imagen2.jpg